OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 19 september 2018  
 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 19 september 2018

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Geert Verhelst, Tom Schiettecat,Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, An Van Roste, Marga Metdepenningen, An Van Roste, Luc De Clopper, Mieke Heirman, Raadsleden; Tom De Graeve, adjunct algemeen directeur
Verontschuldigd: Lieve Van Cauteren, Raadslid; Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 26 juni 2018 worden goedgekeurd.


2. Bouw nieuwe assistentiewoningen

Na de verschillende varianten bekeken te hebben opteert de raad eenparig voor een verbouwing naar 42 assistentiewoningen, door combinatie van:
GV: 14 – met dagzaal op de kop van het gebouw
+1: 14 (geen flats boven de dagzaal)
+2: 14 (dwz mét drie flats in de noordelijke uitsprong).

Deze optie zal met het college worden afgestemd en verder besproken met de ontwerper.


3. Vragen en mededelingen

N.a.v. de klacht die vorige keer werd besproken zijn alle personeelsleden van de betrokken dienst aangesproken. Er wordt nog op gewezen dat men ook anoniem een klacht kan indienen via de klachtenbus of per post.

 
Geheime zitting
Namens de raad:

 
De adjunct algemeen directeur,                                                                    De voorzitter,Tom De Graeve                                                                                           Tom De BruyneVoor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België