OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 13 juni 2018  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 13 juni 2018

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, Patricia Van Malderen, An Van Roste, Mieke Heirman, Marga Metdepenningen, Luc De Clopper, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting

1. GDPR – stand van zaken


In vorig raadszitting werd gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. de GDPR-regelgeving.
Bart Claessens, verantwoordelijke administratie en belast met de taken rond informatieveiligheid en GDPR, geeft een toelichting bij de stand van zaken.2. Renovatie ziekenhuisgebouw naar assistentiewoningen – bespreking selectieverslag en aanduiden ontwerper


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het dossier van de verbouwing van het oud ziekenhuisgebouw naar assistentiewoningen;
Gelet op de studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg, veiligheidscoordinatie en EPB – verslaggeving voor het project assistentiewoningen
Gelet op de toelichting van het dossier door de heer Jan Bauwens namens Belfius in opdracht van ons bestuur;
Gezien na onderzoek is gebleken dat drie van de zeven ingediende kandidaturen voldoen aan de selectiecriteria;
Gezien de geselecteerde kandidaten Assar LLox architects , Pluspunt architectuur en Philippe Samyn and Partners een offerte ingediend hebben op 2 mei 2018 en hun visieontwerp en ontwerpersteam hebben toegelicht en verdedigd op 15 mei 2018;
Gelet op de evaluatie van de kandidaten door de gunningscommissie waaruit blijkt dat het ontwerp van de firma Assar LLox architects bvba , Lodewijk Mortelmansstraat 9 te 2610 Wilrijk overeenkomstig de gunningscriteria met 81 punten de hoogste score behaalde;
Na beraadslaging;


Besluit: éénparig (Dirk Van Hecke heeft de vergadering verlaten voor de stemming)

Enig artikel De studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg, veiligheidscoordinatie en EPB – verslaggeving voor het project assistentiewoningen van het OCMW Zele wordt toegewezen aan Assar LLox architects bvba samen met BM Engineering en Bovex, Lodewijk Mortelmansstraat 9 te 2610 Wilrijk.
3. Vragen en mededelingen


Geen.Namens de raad:

De secretaris,                                                                  De voorzitter,Tom De Graeve                                                                Tom De BruyneVoor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België