OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 28 februari 2017  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 28 februari 2017

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, An Van Roste, Luc De Clopper, Marga Metdepenningen, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Patricia Van Malderen, raadslid; Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting

1. Haalbaarheidsstudie renovatiemogelijkheden ziekenhuis – gunning


De “Haalbaarheidsstudie en vergelijkende studie tussen enerzijds herbruik na grondige renovatie en mogelijks uitbreiding van bestaande gebouw en anderzijds afbraak bestaande gebouw met nieuwbouw op deze site “ in het kader van de realisatie van 30 assistentiewoningen wordt gegund aan Dehullu Architecten cvba, Stasegemdorp 151 te 8530 Harelbeke voor een bedrag van 6.800 euro ( excl. BTW).


2. Aanduiden vertegenwoordiging Lokale Adviescommissie electriciteit –gas - water

Raadslid An Van Roste wordt aangeduid als lid van de Lokale Adviescommissie elektriciteit – gas – water.

3. Aanduiding van een nieuw lid van het Hoogoverleg en OnderhandelingscomitéVoorzitter Tom De Bruyne wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de OCMW delegatie in het Hoogoverleg en Onderhandelingscomité.4. Vragen en mededelingen

· Samenwerking met gemeente & Audio: Audio zal beide MT’s begeleiden in het maken van een SWOT (sterkte-zwakte-analyse) die als basis moet dienen om samenwerking/integratie van beide besturen uit te werken (planning: maart-mei, rapport tegen begin juni). Formeel is deze opdracht door het OCMW gegund omdat wij lid zijn van de vereniging Audio (en dus vrijgesteld van BTW). Het personeel wordt binnenkort gebrieft.


Geheime zitting

Namens de raad:

De secretaris, De voorzitter,Tom De Graeve Tom De Bruyne


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België