OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 24 januari 2017  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 24 januari 2017

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, An Van Roste, Luc De Clopper, Marga Metdepenningen, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting
1. Nieuwe voorzitter – aktename


De raad neemt akte van de aanduiding van Tom De Bruyne als voorzitter van het OCMW Zele vanaf 21 januari 2017.
2. Eedaflegging van twee raadsleden – aktename

De raad neemt kennis van de eedaflegging van mevrouw Marga Metdepenningen als OCMW raadslid in opvolging van Rita De Block (ontslagnemend vanaf 1 januari 2017).
De raad neemt kennis van de eedaflegging van mevrouw Mieke Heirman als OCMW raadslid in opvolging van Freddy Massart (ontslagnemend vanaf 21 januari 2017).3. Aanduiding door de voorzitter van één of meer vervangers en hun rangorde (art. 54 OCMW-decreet)


De raad neemt akte van de aanduiding van Dirk Van Hecke als eerste plaatsvervanger van de voorzitter en van de aanduiding van Mieke Heirman als tweede plaatsvervanger van de voorzitter.4. Hervaststellen van de rangorde van de raadsleden
De nieuwe rangorde van de raadsleden wordt als volgt vastgesteld :
Tom De Bruyne (voorzitter)
Dirk Van Hecke (eerste plaatsvervangend voorzitter)
Mieke Heirman(tweede plaatsvervangend voorzitter)
Geert Verhelst
Patricia Van Malderen
Timothy Debeir
Lieve Van Cauteren
Tom Schiettecat
An Van Roste
Luc De Clopper
Marga Metdepenningen5. Samenstelling vast bureau – aanpassing i.f.v. wijzigingen samenstelling raad

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien het vast bureau is samengesteld uit de voorzitter die van rechtswege deel uitmaakt van het vast bureau en drie raadsleden;
Gelet op het ontslag van Rita De Block als OCMW raadslid;
Gezien door de raadsleden van dezelfde voordrachtakte waartoe Rita De Block behoorde (Dirk Van Hecke, An Van Roste, Marga Metdepenningen) Marga Metdepenningen aangeduid werd als lid van het vast bureau;

Besluit:

De raad neemt akte van de aanduiding van Marga Metdepenningen als lid van het vast bureau in opvolging van Rita De Block.6. Samenstelling bijzonder comité voor sociale zaken – aanpassing samenstelling
De raad neemt akte van de aanduiding van Dirk Van Hecke als lid van het bijzonder comité voor sociale zaken en van Mieke Heirman als lid van het bijzonder comité voor sociale zaken.
7. Samenstelling bijzonder comité voor algemeen beleid – aanpassing samenstelling


Raadslid Geert Verhelst wordt aangeduid als lid van het bijzonder comité voor algemeen beleid.8. Aanpassing Rechtspositieregeling – verhogen van het bedrag van de maaltijdcheques


De raad beslist tot de verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques.

· voor het OCMW personeel die sedert 1 januari 2012 maaltijdcheques ontvangen, stijgt de maattijdcheque :

naar 6,50 EUR (vanaf 1/1/2017);
naar 7,00 EUR (vanaf 1/1/2018);

· en voor de personeelsleden die vallen onder de sectorale akkoorden voor de zorgsector, die sedert 1 januari 2012 maaltijdcheques ontvangen, stijgt de maaltijdcheque :

naar 5,50 EUR (vanaf 1/1/2017);
naar 6,00 EUR (vanaf 1/1/2018);
9. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 20 december 2016 worden goedgekeurd.10. Vragen en mededelingen

Geen.

Geheime zitting


Namens de raad:

De secretaris, De voorzitter,Tom De Graeve Tom De Bruyne


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België