OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 20 oktober 2016  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 20 oktober 2016

Aanwezig: MM. Freddy Massart, Voorzitter; Tom De Bruyne, Rita De Block, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Luc De Clopper, Dirk Van Hecke, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris

Verontschuldigd: Tom Schiettecat, An Van Roste, raadsleden

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting


1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 20 september 2016 worden goedgekeurd.
2. Nieuwbouw Lindenhof – goedkeuring bestek - uitstel


De voorzitter deel mee dat St.-Blasius enkele dagen terug besliste om volgend jaar de diensten geriatrie, revalidatie en palliatieve zorgen, die uitgebaat worden in het OCMW-gebouw, definitief over te brengen naar de campus in Dendermonde. Het dagziekenhuis in Zele behoudt zijn activiteiten.

In het licht hiervan is het wenselijk om te onderzoeken of de bouw van de assistentiewoningen niet beter kan gebeuren in de Koevliet, op de plaats waar het ziekenhuisgebouw staat. Dit zou zorgen voor een nauwere binding met de andere dienstverleningen. Daarom wordt, in samenspraak met Belfius die voor de projectondersteuning instaat, voorgesteld om eerst de technische en financiële haalbaarheid van een renovatie van het ziekenhuisgebouw te laten onderzoeken.

De raad gaat hierop in en de lopende procedure wordt opgeschort. De kandidaat-ontwerpers zullen hiervan worden ingelicht.

Tegen een volgende raad (november) wordt een bestek voorbereid voor de haalbaarheidsstudie (gunning raad januari), die naar verwachting moet rond zijn tegen maart 2017.3. Vragen en mededelingen

Geen

Geheime zitting


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België