OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Gesprek aan de bron  

 
 
In de loop van 2013 keurde de Nationale Loterij een projectaanvraag van OCMW Zele goed. Het project ‘Het Gesprek aan de Bron’ beoogt om 150 personen d.m.v. 5 sessies met een psycholoog ter plaatse en aan een minimale bijdrage de toegang tot geestelijke gezondheidszorg te garanderen.
 
 
Context van de projectaanvraag
 
Het gemiddeld inkomen van de Zelenaar is één van de laagste van de provincie, de cijfers betreffende schoolse achterstand liggen in Zele boven het gemiddelde,…Verschillende van dergelijke indicatoren blijken tegelijkertijd risicofactoren te zijn voor een minder goede geestelijke gezondheid. Schulden, huisvesting, financiële moeilijkheden, sociaal isolement maar ook een gebrek aan positieve ervaringen, relatieproblemen, gevoelens van machteloosheid, verlies en rouw, … kunnen in heel wat gevallen leiden tot een vermindering van het zelfwaarde gevoel. Daardoor ontstaat een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. 
De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg is niet ideaal. Zelenaars moeten zich verplaatsen naar Lokeren of Dendermonde , waar een Centrum voor Geestelijke Gezondheid is. Veelal zijn er wachtlijsten. Daarnaast bestaat er wel degelijk een lokaal aanbod van psychotherapie maar daar bestaan dan weer financiële drempels. Middels dit project willen we een oplossing aanbieden.  
 
 
Hoe deelnemen aan het project?

Neem contact op met een maatschappelijk werker van de sociale dienst of van het centrum voor thuis– en ouderenzorg De Bron. Na een intakegesprek en het overlopen van de voorwaarden kan je beroep doen op de hulp van een psycholoog. 
Er wordt een beperkte persoonlijke bijdrage gevraagd. 
 
Meer info over de voorwaarden: 052/45 68 51 of 052/45 67 18 
De consultaties gaan door in het
Lokaal Dienstencentrum De Welle, 
Koevliet 3, 9240 Zele
 
Meer info?
 
Voor de folder: klik hier
Voor de het persbericht: klik hier

 
 
 
 
 


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België