OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Missie en visie  
 
De opdracht van het OCMW bestaat erin om aan elke persoon het recht op maatschappelijke hulp- en dienstverlening te verlenen.

Om te voldoen aan deze opdracht van een goed uitgebouwd hulp– en dienstverleningsaanbod heeft OCMW Zele een geheel van diensten ter beschikking.

Deze dienstverlening heeft als doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

OCMW Zele streeft in zijn dienstverlening naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en autonomie van de hulpvrager en doet dit met respect voor de eigenheid maar ook met een maximale eigen verantwoordelijkheid van de hulpvrager.

 


Gerelateerde bestanden
BestandJaarverslag 2017
Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België