OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Voorrangsregels bij opname  
 
Er  wordt  bij opname  steeds  voorrang gegeven  aan :
 
* senioren bij  wie  de zelfredzaamheid  sterk is gedaald
* senioren bij wie  de beschikbaarheid van de mantelzorg onvoldoende is  of ontbreekt en niet via de assistentie door de thuiszorgvoorzieningen kan opgevangen worden
* Zelenaars  krijgen voorrang. Ook de personen  die  om familiale of om  andere  redenen een sterke  band met  Zele  kunnen  aantonen, kunnen opgenomen worden als  Zelenaar
* niet- Zelenaars kunnen worden opgenomen indien er geen Zelenaars  op de wachtlijsten staan
 
Indien de lichamelijke  of geestelijke  gezondheidstoestand van de gebruikers  zodanig is dat het verblijf in de ouderenvoorzieningen niet langer meer mogelijk is, verbinden de ouderenzorgvoorzieningen zich ertoe, in overleg met de gebruiker en/of vertegenwoordiger, te  assisteren in het zoeken naar  een passende oplossing.


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België