OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Meerjarenplan 2014-2020 en Budget 2019  
 
Met de invoering van de BBC (Beleids- en Beheerscyclus) heeft een nieuwe wijze van plannen zijn intrede gedaan in alle lokale besturen. Die planning gebeurt nadrukkelijk vanuit een meerjarig perspectief en heeft op 28 november 2013 geleid tot de goedkeuring door de raad van het (initiële) Meerjarenplan 2014-2019.
 
Uit het Meerjarenplan wordt elk jaar opnieuw een budget afgeleid. Zo keurde de OCMW-raad op 27 november 2018 het budget 2019 goed evenals de budgetwijziging 2018.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota (=beschrijving van wat we willen doen) en een inmiddels aangepaste financiële nota (cijfergegevens + toelichting).

Het meerjarenplan is opgebouwd op basis van een aantal voorafgaande analyses:
- een interne omgevingsanalyse m.b.t. de sociale dienst
- een interne omgevingsanalyse m.b.t. de diensten thuis- en ouderenzorg
- de resultaten van de focusgroepen (=inspraak via een groep van mensen actief in een bepaald domein)
- een SWOT-analyse (gemaakt door de diensthoofden)
- de resultaten van een zelfevaluatie via het CAF-model (document bevat enkel de belangrijkste voorstellen)
 
Alle doelstellingen, actieplannen en acties samen met de indicatoren zijn gebundeld in één schema.
 
Het budget 2019 bestaat uit een doelstellingennota waarin specifieker wordt ingegaan op de acties die in 2019 zullen ondernomen worden in uitvoering van het meerjarenplan. Daarnaast geeft de financiele nota de cijfers voor 2019. Bij de financiële nota hoort nog een inhoudelijke toelichting.
 Gerelateerde bestanden
BestandBudget 2019
BestandBudgetwijziging 2018
Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
 
 
Privacy