OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Meerjarenplan 2014-2019 en Budget 2017  
 
Met de invoering van de BBC (Beleids- en Beheerscyclus) heeft een nieuwe wijze van plannen zijn intrede gedaan in alle lokale besturen. Die planning gebeurt nadrukkelijk vanuit een meerjarig perspectief en heeft op 28 november 2013 geleid tot de goedkeuring door de raad van het (initiële) Meerjarenplan 2014-2019.
 
Het Meerjarenplan werd - naar aanleiding van het vaststellen van de jaarrekening 2015 en omwille van gewijzigde omstandigheden - aangepast door OCMW-raad op 22 november 2016.
Uit dit Meerjarenplan wordt elk jaar opnieuw een budget afgeleid. Zo keurde de OCMW-raad op 22 november 2016 het budget 2017 goed.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota (=beschrijving van wat we willen doen) en een inmiddels aangepaste financiële nota (cijfergegevens + toelichting).

Het meerjarenplan is opgebouwd op basis van een aantal voorafgaande analyses:
- een interne omgevingsanalyse m.b.t. de sociale dienst
- een interne omgevingsanalyse m.b.t. de diensten thuis- en ouderenzorg
- de resultaten van de focusgroepen (=inspraak via een groep van mensen actief in een bepaald domein)
- een SWOT-analyse (gemaakt door de diensthoofden)
- de resultaten van een zelfevaluatie via het CAF-model (document bevat enkel de belangrijkste voorstellen)
 
Alle doelstellingen, actieplannen en acties samen met de indicatoren zijn gebundeld in één schema.
 
Het budget 2017 bestaat uit een doelstellingennota waarin specifieker wordt ingegaan op de acties die in 2017 zullen ondernomen worden in uitvoering van het meerjarenplan. Daarnaast geeft  de financiële nota de  cijfers voor 2017.Bij de financiële nota hoort nog  een inhoudelijke toelichting.
 Gerelateerde bestanden
BestandDoelstellingenbudget 2017
BestandDoelstellingennota 2017
BestandSchema M2
Bestandtoelichting aangepast MJP
Bestandtoelichting budget 2017
 
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België