OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Raad  

De OCMW raad is het hoogste orgaan en neemt de belangrijkste beslissingen.

Het Decreet over het lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad de raad voor maatschappelijk welzijn vormen. De samenstelling hiervan vind je terug op deze pagina van de website van de gemeente.

Over de gewone dagelijkse werking beslist het vast bureau. De samenstelling hiervan is dezelfde als deze van het college van burgemeester en schepenen en vindt u hier terug. Johan Anthuenis is als schepen verantwoordelijk voor voorbereiding en opvolging van alles wat met de OCMW-werking te maken heeft.

Beslissingen voor individuele hulp worden behandeld in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

In dringende gevallen kan de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst binnen bepaalde grenzen ook tot hulpverlening beslissen.

De voorzitter van het bijzonder comité voor sociale zaken is Johan Anthuenis, schepen voor onder andere alle diensten van OCMW, sociale zaken, welzijn, zorg & gezondheid.

 

  
 


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België