OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Register bekendmaking reglementen  

Overeenkomstig het OCMW-decreet dienen reglementen te worden geregistreerd in een register.


Gerelateerde bestanden
Bestandregister bekendmaking reglementen
Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België