OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst  
 
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) bestaat uit de voorzitter en acht comitéleden. Voorzitter is Johan Anthuenis en de leden zijn:
  • Karen Van Daele - Kruisstraat 32 (sp.a)
  • Michel Meesenl - Kouterstraat 90 (NVA - Zele Vlakaf)
  • Godelieve Van Cauteren - Langestraat 17 (CD&V)
  • Bo De Maesschalck - Wezepoelstraat 162 (CD&V)
  • Liesbeth Looman - Rinkhout 235 (CD&V)
  • Frank De Craecker - Stationsstraat 21 (Open VLD)
  • Katrin Baeck - Heikant 269 (Open VLD)
  • Kaat Janssen - Ommegangstraat 17 (Leefbaarder Zele)
Het heeft als voornaamste taken : de toekenning van individuele hulpverlening en het uitwerken van voorstellen op het vlak van het sociaal beleid.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vergadert ongeveer om de drie weken.Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België