OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Vast Bureau  
 
Het vast bureau  bestaat uit de voorzitter en drie raadsleden.

Het is belast met het dagelijks bestuur en dit omvat onder meer  de werking van de diensten, aanstelling en ontslag van tijdelijk personeel,  overheidsopdrachten binnen het investeringsbudget tot  €  12.500, uitwerken van voorstellen voor de raad,...

Het vast bureau komt ongeveer elke  drie maand  samen.Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België