OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Bijzonder Comité Algemeen Beleid  
 
Het bijzonder comité algemeen beleid  bestaat uit de voorzitter en vijf raadsleden.

Het is belast met de voorbereiding en de opvolging van de beleidsplannen.

Het bijzonder comité algemeen beleid komt ongeveer elke  drie maand  samen.
 Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België