OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Mantelzorgpremie  

Waarvoor en voor wie is de mantelzorpremie bedoeld?
 
De OCMW-mantelzorgpremie heeft tot doel om een ondersteuning te bieden aan de mantelzorgers die zorg dragen voor zwaar zorgbehoevende Zelenaren die nog thuis wonen, en die als zodanig erkend zijn binnen de Vlaamse Zorgverzekering. Per zorgbehoevende persoon kan maximaal één mantelzorger per jaar aanspraak maken op deze premie. De zorgbehoevende zelf mag niet gedomicilieerd zijn in een samenlevingsvorm in gemeenschappen. Jaarlijks kan een mantelzorger slechts éénmaal een mantelzorgpremie toegekend krijgen. De vraag voor deze premie dient jaarlijks herhaald te worden.
 
Hoe kan de premie worden aangevraagd?
 
Om de premie aan te vragen moet u het hieronder vermelde aanvraagformulier volledig invullen. Daarnaast moet u samen met dit document ook een bewijs toevoegen dat de zorgbehoevende waarvan sprake is in het aanvraagformulier, recht heeft op een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering, èn recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.
 
Het volledig reglement voor het aanvragen van de mantelzorgpremie kan u hieronder vinden.
 
Voor meer informatie kan u ook steeds terecht aan het onthaal van ons Centrum voor thuis- en ouderenzorg, Koevliet 3  Zele - 052 456851. 
 
 
 


Gerelateerde bestanden
Bestandreglement mantelzorgpremie
Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België