OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Groep van assistentiewoningen Lindenhof  

Wat is een Groep van assistentiewoningen ?

OCMW Zele beschikt over 30 woningen voor senioren (65+). De woningen zijn gelegen in de Driesstraat, naast de sociale huurappartementen Berkenhof van het OCMW. In onze groep van assistentiewoningen hebben senioren de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen, terwijl de nabijheid van professionele hulp dmv. een noodoproepsysteem verbonden met ons woonzorgcentrum, verzekerd is. Elke woning is als volgt ingedeeld: hal, toilet, slaapkamer, badkamer, living, ingerichte keuken en berging.

De gebruikers kunnen indien nodig beroep doen op de thuiszorgdiensten.


Aanvraag tot opname - inschrijving wachtlijst

Wil u naar de groep van assistentiewoningen komen, dan contacteert u de maatschappelijk werker ouderenzorg.
Deze is elke dag bereikbaar, maar omdat wij graag tijd voor u maken, belt of mailt u best vooraf 052/45.68.59 – groep.van.assistentiewoningen@ocmwzele.be

De maatschappelijk werker zal u inschrijven op de wachtlijst. Hiervoor dienen we over een aantal persoonlijke gegevens te beschikken. Om de eerste afspraak vlot te doen verlopen, brengt u best volgende documenten mee:
o identiteitskaart
o kleefvignet van de mutualiteit
o gegevens van de huisarts, familie, vertrouwenspersoon, …
o informatie betreffende de gezondheidstoestand (evaluatieschaal)
o financiële gegevens (inkomensgegevens)

Om te onderzoeken of de bewoners in een belangrijke mate zelfredzaam zijn en/of over voldoende mantelzorg kunnen beschikken om in een groep van assistentiewoningen te kunnen (blijven) wonen, worden de profielen van de KATZ-schaal gebruikt.

In principe worden senioren opgenomen met forfait 0 of A.

De groep van assistentiewoningen voorziet niet in opname van senioren met een zorgbehoevendheidscategorie B of C, tenzij er samengewoond wordt met een valide persoon of indien er intensieve, frequente, continue en maximale niet inwonende mantelzorg of professionele zorg aanwezig is.

Toewijzing van de woning

De volgorde van toewijzing gebeurt volgens de chronologische inschrijving op de wachtlijst.
Bij weigering van de aangeboden woning wordt de kandidaat verwijderd van de wachtlijst.

De kandidaat kan zich opnieuw inschrijven na drie maanden.

Voor dringende opnames geldt de procedure van dringende hulpverlening.

Contactgegevens

Maatschappelijk werker ouderenzorg – Padweg 4a te 9240 Zele (briefwisseling).
De maatschappelijk werker ouderenzorg is bereikbaar in het Centrum voor Thuis- en Ouderenzorg De Bron, Koevliet 3 te 9240 Zele, telefoon 052/45.68.59.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt 11,56 euro per dag voor een woning.

Inbegrepen
· huur woning
· oproepsysteem
· onderhoud tuin

Niet inbegrepen
· energiekosten
· telefoon
· maaltijden
· onderhoud van de woning

Deze opsommingen is indicatief. Alleen de ondertekende schriftelijke overeenkomst en afsprakennota is bindend.Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België