OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Openingsuren en bereikbaarheid  

 

Waar is de sociale dienst?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het adres van de sociale dienst is:
Padweg 4a
9240 Zele
 
Een team van maatschappelijk werkers staat er paraat om u te helpen.
 

Wanneer is de sociale dienst open?  

 
Dagdeel

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Voormiddag*

9:00 - 11:30 

9:00 - 11:30 

Op afspraak

 9:00 - 11:30

 9:00 - 11:30

Namiddag

 Op afspraak

 Op afspraak

 Op afspraak

 Op afspraak

 Op afspraak

Avond**

 17:00 - 19:00

 /

 /

 /

 /

*  U kan zich aanmelden vanaf 08.30 uur bij het onthaal.

** U kan zich aanmelden tijdens de maandagavondpermanentie tussen 17.00 uur en 19.00 uur. Dit is niet mogelijk tijdens de maanden juli en augustus. U kan aanbellen aan de buitendeur, het onthaal is dan gesloten. 
  

Hoe werkt de sociale dienst eigenlijk?

Wanneer u beroep wenst te doen op onze diensten, dan wendt u zich tot onze onthaalbalie bij het binnen stappen van het OCMW Zele.

- in de voormiddag
Het onthaal is tijdens de voormiddag permanent bemand en dit gedurende de openingsuren van de sociale dienst. U dient zich hier aan te melden voor een afspraak of vrije consultatie.
 
- in de namiddag of op woensdag
De sociale dienst is in de namiddag en op woensdag gesloten.
 

Waarom heeft het OCMW een onthaal?

De sociale dienst is er voor iedereen die op sociaal vlak informatie of ondersteuning wenst. Wij richten ons niet alleen tot de burger die het financieel moeilijk heeft, maar ELKE burger. Met het installeren van een onthaalbalie willen we dit zichtbaar maken en benadrukken.

In een snel veranderenden maatschappij is het OCMW steeds op zoek naar betere manieren om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. Een mooiere en meer aangename wachtruimte is daarbij van belang. Bovendien zullen we dankzij de onthaalbalie in staat zijn om de wachttijden te verkorten. We voorzien elke dag ook 1 maatschappelijk werker die de dienst waarneemt. 


Ons doel?! 

De sociale dienst zal meer op afspraak werken, waardoor we iedereen op het afgesproken uur verder helpen. Hierdoor geven we aan iedereen voldoende tijd en aandacht. Wij vragen u dan ook het afgesproken uur te respecteren.

Heel algemeen gesteld zal de maatschappelijk werker uw vragen en/of problemen samen met u ontrafelen door naar u te luisteren en door u – waar nodig – bijkomende vragen te stellen. 


Hoe contacteer ik de sociale dienst? 

- Per e-mail kan u ons bereiken op volgend adres: socialedienst@ocmwzele.be 
- Voor telefonisch contact gebruikt u het nummer op het visitekaartje van je maatschappelijk werker.
- Nieuwe aanmeldingen kunnen gebeuren op het nummer: 052 45 67 18
 


 


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België