OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

De Rechtenverkenner  


De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten:
· premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
· voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
· door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid
Welke zijn je rechten? Door op onderstaand logo te klikken, kom je heel wat meer te weten!
 
 

  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België