OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

De Rechtenverkenner  


De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten:
· premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
· voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
· door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid
Welke zijn je rechten? Door op onderstaand logo te klikken, kom je heel wat meer te weten!
 
 

 Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België