OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Nachtopvang  
 
Wat is nachtopvang ?

Senioren (65+) die ’s nachts extra zorg nodig hebben maar daarnaast wel nog thuis kunnen blijven, kunnen terecht in onze verblijfseenheden voor nachtopvang. We bieden een tijdelijke opvang aan vanaf de late namiddag tot de volgende ochtend na de ochtendzorg en het ontbijt. De nachtopvang maakt deel uit van het kortverblijf en beschikt over 7 verblijfseenheden, elk met een individuele sanitaire ruimte met lavabo en toilet. De nachtopvang is aangepast aan rolstoelgebruikers en minder mobiele personen. Men kan hier terecht voor korte periodes, met een maximum van 60 opeenvolgende nachten en 90 nachten op jaarbasis. Het kortverblijf is gelegen op de gelijkvloerse afdeling van het Centrum Thuis- en Ouderenzorg De Bron.

Aanvraag tot opname - inschrijving wachtlijst

Wil u naar de nachtopvang komen, dan contacteert u de maatschappelijk werker ouderenzorg.
Deze is elke dag bereikbaar, maar omdat wij graag tijd voor u maken, belt of mailt u best vooraf via 052/456858 of via nachtopvang@ocmwzele.be.

De maatschappelijk werker maakt samen met u een opnamedossier op; hierbij wordt onder meer gepeild naar uw gezondheidstoestand, zorgbehoefte, medicatiegebruik, op basis waarvan een beslissing wordt genomen. Wij noteren ook wanneer u naar de nachtopvang wil komen. 
Om onze eerste afspraak vlot te doen verlopen, brengt u best volgende documenten mee:
o identiteitskaart en SIS-kaart
o kleefvignet van de mutualiteit
o gegevens van de huisarts, familielid, vertrouwenspersoon, …
o informatie betreffende de gezondheidstoestand: evaluatieschaal, voorschriften inzake dieet, medicatie,…

Voor dringende opnames geldt de procedure van dringende hulpverlening.

De nachtopvang van het Centrum voor kortverblijf ‘De Meander’, Koevliet 3, is elke dag open.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt € 31,27 per nacht voor één persoon.
Alle kamers zijn éénpersoonskamers.

Inbegrepen in de dagprijs:
· de verpleegkundige verzorging
· incontinentiemateriaal
· onderhoud van de kamer
· maaltijden en drank bij het ontbijt en avondmaal, koffie en water onbeperkt
· koelkast, kabelaansluiting en tv op kamer

Niet inbegrepen in dagprijs:
· aansluitings- en abonnementskosten en kosten individueel gebruik van telefoon en internet
· consulten geneesheren
· vervoerskosten, hospitalisatiekosten
· was persoonlijk linnen
· bijvoedingen, sondevoeding (het surplus op de gebruikelijke voedingskost)
· medicatie, incl. verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door RIZIV-forfaits
· paramedische verstrekkingen

Deze opsommingen is indicatief. Alleen de ondertekende schriftelijke overeenkomst en afsprakennota is bindend.

Vervoer

Wie zich niet met eigen vervoer naar ons nachtopvangcentrum en terug naar huis kan begeven, kan dit melden aan de maatschappelijk werker. Deze kan dan contact opnemen met een externe dienst die o.a. beschikt over een aangepaste liftbus voor rolstoelgebruikers.

Dit vervoer is niet inbegrepen in de dagprijs. De kostprijs bedraagt 5,40 euro per enkele rit, 6,40 euro voor inwoners van een naburige gemeente en 7,40 euro voor inwoners van een gemeente direct naburig aan de Zeelse buurgemeentes.Tussenkomst ziekenfonds

De meeste mutualiteiten geven een tussenkomst in de dagprijs. Het aantal nachten per jaar is wel beperkt. Je kan hiervoor navraag doen bij de maatschappelijk werker ouderenzorg.
 


 
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België