OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Dagverzorgingscentrum Het Getij  

 

 

  
 
Wat is een dagverzorgingscentrum ?

Wie als senior (65 plus) thuis woont maar af en toe extra hulp nodig heeft, kan terecht in ons dagverzorgingscentrum Het Getij. Elke weekdag kan men hier ’s ochtends naar toe komen om op een aangename wijze en verzekerd van professionele hulp, de dag door te brengen. In de late middag keert men dan naar huis terug.
Hierdoor kan de thuisverzorger in de zorg ondersteund of aangevuld worden.

Via een voorafgaand onthaalgesprek, verzekeren we een kwalitatieve opvang. Voor wie niet zelfstandig tot het dagverzorgingscentrum raakt, kunnen onze medewerkers helpen om aangepast vervoer te vinden.
Het centrum staat open voor zowel valide als meer zorgbehoevende senioren.
Er geldt geen maximale verblijfsduur.

Er wordt voorrang gegeven aan gebruikers die in het verleden hun aanwezigheid niet hebben afgezegd voor andere dan medische redenen.

Voor dringende opnames geldt de procedure van dringende hulpverlening.


Aanvraag tot opname

Wil u naar het dagverzorgingscentrum komen, dan contacteert u de coördinator. Deze is elke weekdag bereikbaar in de voormiddag, maar omdat wij graag tijd voor u maken, belt of mailt u best vooraf op: 052/45.68.07 of via dagverzorging@ocmwzele.be.

De coördinator maakt samen met u een opnamedossier op, op basis waarvan een beslissing zal worden genomen. 
Bij het voorbereidend gesprek wordt o.m. gepeild naar uw gezondheidstoestand, zorgbehoefte, medicatiegebruik, enz., zodat wij over de nodige informatie beschikken om u goed te kunnen onthalen.
Wij noteren ook hoe vaak en op welke dagen u naar het dagverzorgingscentrum zou willen komen. 
Om de eerste afspraak vlot te doen verlopen, brengt u best volgende documenten mee: 
° identiteitskaart
° kleefvignet van de mutualiteit
° gegevens van de huisarts, familielid, vertrouwenspersoon, …
° voorschriften inzake dieet, medicatie, …

Openingsuren - Contactgegevens

Het dagverzorgingscentrum ‘Het Getij’ gelegen in Koevliet 3, is open van maandag tot en met vrijdag (behalve op feestdagen en op de plaatselijke verlof/brugdagen)) tussen 8.30u en 17.00u en biedt plaats aan 10 gebruikers. Sedert 1 januari 2016 beschikt het dagverzorgingscentrum ook over een bijkomende erkenning voor de opvang van 6 zorgbehoevende gebruikers.
Het dagverzorgingscentrum is telefonisch bereikbaar: 052/45.68.07.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt € 21,27 per dag.
Ontbijten in het dagverzorgingscentrum: 1 euro.
Avondmaal om mee te nemen naar huis: 1,5 euro.
Inbegrepen zijn: verblijf, verzorging, warm middagmaal rekening houdend
met de dieetvoorschriften en interne activiteiten.

Vervoer

Wie zich niet met eigen vervoer naar ons dagverzorgingscentrum en terug naar huis kan begeven, kan dit melden aan de maatschappelijk werker. Deze kan dan contact opnemen met een externe dienst die o.a. beschikt over een aangepaste liftbus voor rolstoelgebruikers.

Dit vervoer is niet inbegrepen in de dagprijs. De kostprijs bedraagt € 5,75 per enkele rit voor inwoners van Zele, € 6,75 voor inwoners van een naburige gemeente en € 7,75 voor inwoners van een gemeente direct naburig aan de Zeelse buurgemeentes.

Tussenkomst ziekenfonds

De meeste mutualiteiten geven een tussenkomst in de dagprijs. Je kan hiervoor navraag doen bij de maatschappelijk werker ouderenzorg en bij uw ziekenfonds.


Gerelateerde bestanden
BestandAfsprakennota DVC Het Getij
Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België