OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Centrum voor Thuis- en Ouderenzorg De Bron  


In het Centrum voor Thuis- en Ouderenzorg De Bron, gelegen aan de Koevliet 3 te 9240 Zele, kan u terecht voor een verscheidenheid van thuis- en ouderenzorgdiensten.
Zo kan wie nog thuis woont en af en toe eens wil deelnemen aan ontspannende activiteiten, een cursus wil volgen, wil genieten van een maaltijd in ons seniorenrestaurant, of een beroep wil doen op bepaalde diensten (zoals bv. hulp in bad) terecht in het Lokaal Dienstencentrum ‘De Welle'.

Daarnaast kan u in het Centrum voor thuis- en ouderenzorg De Bron ook terecht wanneer u nog thuis woont maar nood hebt aan wat extra ondersteuning. Via onze thuiszorgdienst kan u een beroep doen op onze Dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg of onze huishoudhulp. Ook wie gebruik wil maken van een personen alarm systeem kan bij onze medewerkers terecht. Voor personen die nog vrij autonoom kunnen wonen maar die toch de zekerheid willen hebben dat er –in geval van nood- snel bijkomende hulp kan komen, beschikken we bovendien ook over ons groep van assistentie woningen Lindenhof. Ook ons dagverzorgingscentrum Het Getij staat ter beschikking van personen die nog thuis wonen maar die verzekerd willen zijn van de aanwezigheid van professionele hulpverleners. 

Wie voor langere tijd professionele bijstand nodig heeft kan terecht in ons kortverblijf De Meander (wanneer de nood aan bijstand beperkt is in tijd) of in ons woonzorgcentrum De Meander.

Wie meer informatie wenst over deze diensten kan steeds terecht op onze website. Meer details omtrent wat elke dienstverlening precies inhoudt en hoe u op deze dienst een beroep kan doen, kan u vinden op de volgende pagina’s. Daarnaast kan u uiteraard ook steeds aan het onthaal van ons Centrum voor Thuis- en Ouderenzorg De Bron terecht voor bijkomende informatie. Dit kan ook telefonisch 052/45.68.51 of via mail CTOZ@ocmwzele.be
 


 Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België