OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Centrum voor Kortverblijf De Meander  
 
Wat is een centrum voor Kortverblijf ?

Senioren (65+) die een tijdelijke opvang nodig hebben (bv. na hospitalisatie, bij afwezigheid mantelzorgers, …), kunnen terecht in ons kortverblijf. Het kortverblijf is ook  een oplossing  als  de senior een korte periode  meer verzorging dan normaal nodig heeft, bijvoorbeeld na een val of in "crisissituaties".
Men kan hier terecht voor korte periodes, met een maximum van 60 opeenvolgende dagen en 90 dagen op jaarbasis. 

Personen < 65 jaar  met  een  zwaar zorgprofiel kunnen opgenomen worden mits  verantwoording in het  administratief  dossier.

U verblijft in een moderne en huiselijke omgeving waar assistentie van professionele hulpverleners gegarandeerd is.  Het kortverblijf beschikt over 7 woongelegenheden en bevindt zich op de gelijkvloerse afdeling van het Centrum voor Thuis- en Ouderenzorg De Bron.

Het  kortverblijf mag niet geïnterpreteerd  worden  als  aanloop naar een definitief verblijf in ons  woonzorgcentrum.

Voor opnames in het kortverblijf  wordt gewerkt met  reservaties.

Aanvraag tot opname – inschrijving wachtlijst

Wil u naar het Centrum voor Kortverblijf komen, dan contacteert u de maatschappelijk werker ouderenzorg. Deze is elke dag bereikbaar, maar omdat wij graag tijd voor u maken, belt of mailt u best vooraf op 052/45.68.58 of via kortverblijf@ocmwzele.be.

De maatschappelijk werker maakt samen met u een opnamedossier op, op basis waarvan en beslissing wordt genomen. Hierbij wordt o.m. gepeild naar uw gezondheidstoestand, zorgbehoefte, medicatiegebruik, …. Wij noteren ook wanneer u naar het kortverblijf zou willen komen.


Om de eerste afspraak vlot te doen verlopen, brengt u best volgende documenten mee:
° identiteitskaart
° kleefvignet van de mutualiteit
° gegevens van de huisarts, familielid, vertrouwenspersoon, …
° informatie betreffende de gezondheidstoestand: evaluatieschaal, voorschriften inzake dieet, medicatie, …

Voor dringende opnames  geldt de procedure  van dringende hulpverlening.

Contactgegevens 

Centrum voor Kortverblijf De Meander
Padweg 4 a (briefwisseling)
9240    Zele

Het Centrum voor Kortverblijf  ‘De Meander’, Koevliet 3 te 9240 Zele, is elke dag open.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt € 57,17 per dag per persoon.  Alle kamers zijn éénpersoonskamers.


Inbegrepen in de dagprijs:

·       de verpleegkundige verzorging
·       incontinentiemateriaal
·       onderhoud van de kamer
·       maaltijden en drank bij de maaltijd, koffie en water onbeperkt
·       standaard toiletartikelen
·       koelkast, kabelaansluiting en tv op kamer

Niet inbegrepen in dagprijs:


·       kapperskosten, pedicure, manicure, esthetische verzorging
·       aansluitings- en abonnementskosten en kosten individueel gebruik van 
        telefoon en internet
·       consulten geneesheren
·       vervoerskosten, hospitalisatiekosten
·       was persoonlijk linnen
·       bijvoedingen, sondevoeding (het surplus op de gebruikelijke voedingskost)
·       medicatie, incl. verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door RIZIV-forfaits
·       paramedische verstrekkingen


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België