OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Sociaal Verhuurkantoor  

In het kader van zijn sociale hulpverlening verhuurt het OCMW enige woningen aan mensen die zowel op de private als op de sociale woningmarkt moeilijk aan bod komen omwille van een meervoudige problematiek. De huisvesting maakt hier dus deel uit van de ruimere sociale begeleiding. 
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België