OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Juridisch advies  

Algemeen
 
De Commissie voor Juridische Bijstand organiseert in samenwerking met OCMW Zele vanaf januari 2008 plaatselijke zitdagen waarop een advocaat gratis een eerste oriënterend advies kan verstrekken aan de inwoners van de gemeente Zele.
 
Deze zitdagen vinden plaats in het administratief  gebouw  van OCMW Zele, Padweg 4 A te 9240 Zele op de tweede en vierde maandag van de maand. Dit telkens tussen 16u00 en 17u30.
 
 
Hoe maak ik een afspraak met de juridische dienst?
 
Het is absoluut noodzakelijk dat er voorafgaandelijk een afspraak wordt aangevraagd via de sociale dienst van het OCMW Zele. Dit kan op het telefoonnummer:  052 456718 
 
 
Wat mag je van deze dienst verwachten ?
 
Een eerste oriënterend advies zoals:
 
-         het antwoord op een eenvoudige juridische vraag
-         zit ik op het juiste spoor ?
-         moet ik antwoorden op een brief ?
-         kan ik nog iets ondernemen ?
-         is er een speciale dienst die mij kan helpen ?
-         moet ik aanwezig zijn op een zitting ?
-         in welke richting moet het nu verder ?
 
 
Wat mag je van deze eerstelijns rechtshulp NIET verwachten ?
 
-         de behandeling van een effectieve zaak
-         het onderzoek van een dossier
-         de controle op een andere advocaat
-         de opstelling van een brief
-         advies in een ingewikkelde zaak
-         een langdurige bespreking

 
 
Wat zijn de plichten van de eerstelijnsadvocaat ?
 
-         gebonden aan het beroepsgeheim
-         mag niet optreden in die zaak
-         mag geen advies geven aan de tegenpartij
 
 
Wat verwacht de advocaat van u ?
 
-         een correcte houding
-         een korte en duidelijke vraag
 Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België