OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Personenalarmtoestellen  
 
Wat is dat?

 
Een personenalarmsysteem maakt deel uit van een 'noodoproepsysteem'. Het helpt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen aangezien u er dankzij dit systeem zeker van kan zijn dat u in geval van nood steeds iemand kan bereiken.
 
Het systeem bestaat uit een zendertje dat u rond uw hals of aan uw pols draagt. Het werkt in alle kamers van de woning. Als u hulp nodig hebt, dan drukt u op de knop en kan u onmiddellijk rechtstreeks praten met iemand van de alarmcentrale. De medewerker van de alarmcentrale vraagt of alles in orde is. Is dat niet het geval of antwoordt u niet, dan bellen zij een door u opgegeven contactpersoon. Deze persoon komt dan bij u een kijkje nemen en doet het nodige. Zijn uw contactpersonen niet bereikbaar, dan verwittigt de alarmcentrale de hulpdiensten (politie of ambulance) zodat u altijd geholpen wordt. De alarmcentrale is 24 uur per dag en 7 dagen per week bemand.
 
Wie kan een aanvraag doen?
 

·       Personen vanaf de leeftijd van 60 jaar
·       Personen die zich in een palliatieve situatie bevinden, ongeacht hun leeftijd
·       Personen die getroffen zijn door een lichamelijke of psychische handicap, ongeacht hun leeftijd
      (minstens een invaliditeitspercentage van 66 %
·       Alle personen die (tijdelijk) wegens lichamelijke, psychische of familiale situatie niet meer in staat zijn de huishoudelijke schoonmaak zelf uit te voeren. Deze noodzaak moet bevestigd worden door een medisch attest en/of sociaal onderzoek
 
Praktisch?
 
Bij de aansluiting van het toestel betaalt u een éénmalige waarborg van € 50. Deze krijgt u terug bij teruggave van het toestel in de originele staat.
 
Per maand betaalt u een vaste bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen en bedraagt € 10 of € 15.
 
Het enige wat u nodig hebt, is een telefoonaansluiting die nog actief is. Eens het personenalarmsysteem wordt toegekend, zorgt de maatschappelijk werker voor de installatie en activering bij u thuis.
 

Welke documenten hebt hiervoor u nodig?
 
·        Identiteitskaart
·        kleefvignet van mutualiteit van de inwonende personen
·        het laatste pensioenstrookje of bewijs van inkomsten (ook vergoeding voor ongevallen, rentes , levensverzekering)
·        het pensioenstrookje waarop het jaarlijks verlofgeld vermeld staat (meestal het strookje van de maand mei)
·        eventueel een bewijs van uw invaliditeitspercentage en een bewijs van de tegemoetkoming die u hiervoor ontvangt (o.a. hulp aan bejaarden, en andere)
·   aanslagbiljet onroerende voorheffing (grondbelastingen) van eigendommen en landbouwgronden van het afgelopen jaar.
 
Waar vraagt u een personenalarmsysteem aan?
 
Indien u een aanvraag voor personenalarmsysteem wil doen, kan u hiervoor contact opnemen op het nummer 052/45 68 57 of via mail op thuiszorg@ocmwzele.be. Wanneer u personenalarmsysteem aanvraagt, komt een maatschappelijk werker op bezoek bij u thuis om samen met u de nodige documenten in te vullen.
 
Contactgegevens
 
Maatschappelijk werker thuiszorg – Padweg 4a te 9240 Zele (briefwisseling).
De maatschappelijk werker thuiszorg is bereikbaar in het Centrum voor Thuis- en Ouderenzorg De Bron, Koevliet 3 te 9240 Zele, telefoon 052/45.68.57 of via thuiszorg@ocmwzele.be.
 
 Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België