OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg  
 
 
 Waarvoor staat de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg?
 
De Dienst Gezinszorg biedt huishoudelijke, verzorgende en/of sociale en morele hulp aan. We begeleiden en ondersteunen senioren, mensen met een handicap en gezinnen die niet of onvoldoende in staat zijn om de gewone huishoudelijke, verzorgende en gezinstaken te vervullen. De verzorgende komt bij de mensen aan huis en zorgt ervoor dat de zelfredzaamheid gestimuleerd wordt zodat men langer thuis kan blijven wonen.
 

Waaruit bestaat de hulp ?
 
·       Huishoudelijke hulp: boodschappen doen, wassen en strijken, het bed dekken en verschonen, koken, verstel- en naaiwerk, onderhoud,..
·       Persoonsverzorging: hulp bij algemene lichaamshygiëne, verzorging van het haar, gelaat en voeten, nagels knippen,...
·       Algemene psychosociale ondersteuning: hulp bij administratie, sociale contacten leggen, meegaan naar dokter of specialist,...
·       Algemene (ped)agogische ondersteuning: hulp bij verzorging en opvoeding van de kinderen, bij eenvoudige financiële verrichtingen, bij emotionele problemen, rouw,...
 
Het aantal uren, de frequentie, het precieze takenpakket en werkschema wordt afgesproken tijdens een overleg tussen u en de maatschappelijk werker.
 
Contactgegevens
 
Maatschappelijk werker thuiszorg – Padweg 4a te 9240 Zele (briefwisseling).
De maatschappelijk werker thuiszorg is bereikbaar in het Centrum voor Thuis- en Ouderenzorg De Bron, Koevliet 3 te 9240 Zele, telefoon 052/45.68.57 of via thuiszorg@ocmwzele.be.
 

Wie kan een aanvraag doen?

 
·       Personen vanaf de leeftijd van 60 jaar
·       Personen die zich in een palliatieve situatie bevinden, ongeacht hun leeftijd
.       Personen die  kraamzorg nodig hebben
·       Personen die getroffen zijn door een lichamelijke of psychische handicap, ongeacht hun leeftijd
         (minstens een invaliditeitspercentage van 66 %)
·       Alle personen die (tijdelijk) wegens lichamelijke, psychische of familiale situatie niet meer in staat zijn de  huishoudelijke schoonmaak zelf uit te voeren. Deze noodzaak moet bevestigd worden door een medisch attest en/of sociaal onderzoek
.       Bewoners van Lindenhof die overbruggingszorg nodig hebben, krijgen steeds voorrang
 
Waar vraagt u gezinszorg aan?
 
Indien u een aanvraag voor gezinszorg wil doen, kan u hiervoor contact opnemen op het nummer 052/45 68 57 of via mail op thuiszorg@ocmwzele.be. Wanneer u gezinszorg aanvraagt, komt een maatschappelijk werker op bezoek bij u thuis. Zij stelt een sociaal onderzoek in en gaat na welke hulp u precies nodig hebt. U betaalt een bijdrage voor de hulp in verhouding tot uw inkomsten en gezinssituatie en dit volgens tariefschalen die het ministerieel besluit bepaalt.
 
Welke documenten hebt hiervoor u nodig?
 
identiteitskaart
een kleefvignet van de mutualiteit van de inwonende personen
het laatste pensioenstrookje of bewijs van inkomsten (ook vergoeding voor ongevallen,  rentes, levensverzekering)
het pensioenstrookje waarop het jaarlijks verlofgeld vermeld staat (meestal het strookje van de maand mei
eventueel een bewijs van uw invaliditeitspercentage en een bewijs van de tegemoetkoming die u hiervoor ontvangt (o.a. hulp aan bejaarden, en andere)
aanslagbiljet onroerende voorheffing (grondbelastingen) van eigendommen en landbouwgronden van het afgelopen jaar.
 
 


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België