OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Woonzorgcentrum De Meander  
 

  

Wat is een Woonzorgcentrum?
 
Senioren (65+) die niet meer thuis kunnen blijven wonen, kunnen terecht in ons woonzorgcentrum.
Personen  < 65 jaar met  een zwaar zorgprofiel, kunnen opgenomen  worden mits  kennisgeving en voorafgaand akkoord van het  Vlaams  Agentschap  Zorg  en Gezondheid
Het woonzorgcentrum biedt woongelegenheid aan 140 bewoners waarvan 94 bewoners met een hoge graad van zorgbehoefte. In een moderne maar tevens huiselijk aanvoelende omgeving, beschikt de bewoner over een ruime kamer met een eigen toiletruimte, koelkast en televisie. Naast de aanwezigheid van een moderne en goede infrastructuur, garandeert de aanwezigheid van gespecialiseerd personeel ook dat de bewoner verzekerd is van een kwalitatieve zorg. Bovendien is in elke kamer ook een noodoproepsysteem aanwezig, waarlangs de bewoner contact kan opnemen met het personeel. Senioren met dementieproblemen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, kunnen terecht op onze afdeling voor personen met dementie.
 
  Aanvraag tot opname - inschrijving wachtlijst
 
·       Wil u naar het woonzorgcentrum komen, dan contacteert u de maatschappelijk werker ouderenzorg. Deze is elke dag bereikbaar, maar omdat wij graag tijd voor u maken, beltof mailt u  best vooraf op 052/45.68.58. via woonzorgcentrum@ocmwzele.be.
·        De maatschappelijk werker onderzoekt de vraag tot opname.  Hiervoor dienen we over een aantal persoonlijke gegevens te beschikken. Er wordt ook nagegaan of een opname in een woonzorgcentrum de enige en de meest aangewezen oplossing is voor de zorgvraag die wordt gesteld.  Op basis van dit onderzoek wordt een beslissing genomen.
·        Om onze eerste afspraak vlot te doen verlopen, brengt u best volgende documenten mee:
o       identiteitskaart
o       kleefvignet  van de mutualiteit
o       gegevens van de huisarts, familielid, vertrouwenspersoon, …
o       informatie betreffende de gezondheidstoestand: evaluatieschaal, voorschriften inzake dieet, medicatie, …
o       financiële gegevens (inkomensgegevens)
 
  Opnamevoorwaarden
 
Zwaar zorgbehoevenden (forfait B, C en Cd ) worden bij voorrang opgenomen.
Er  zijn  twee  chronologische  wachtlijsten : RVT  en  ROB.
 
Bij  weigering van de  aangeboden kamer, wordt de kandidaat  verwijderd  van de wachtlijst.
De senior kan  zich opnieuw  inschrijven na  drie maanden.
 
 
  Dringende opname
 
Hiervoor geldt  een procedure  van dringende hulpverlening.
Een dringende opname  kan gepland worden wanneer  er  een kamer is  vrijgekomen voor  een kandidaat bewoner die  voor opname in aanmerking komt (cfr. zorgprofiel) en wiens opnamedossier nog  door het  Comité voor Sociale Zaken  werd behandeld.
De voorzitter beslist tot dringende opname.
Het opnamedossier  wordt daarna  ter goedkeuring  voorgelegd  aan het  Comité  voor Sociale  Zaken  die  de tevens  de opnamevoorwaarden zal bepalen.
 

   Contactgegevens 

 
Woonzorgcentrum De Meander
Padweg 4 a (briefwisseling)
9240  Zele
 
Het woonzorgcentrum ‘De Meander’, Koevliet 3 te 9240 Zele is elke dag open.
 
   Kostprijs
 
   De kostprijs bedraagt € 57,17 per dag per persoon.
   Alle kamers zijn éénpersoonskamers.
 
   Inbegrepen in de dagprijs:
·        de verpleegkundige verzorging
·        incontinentiemateriaal
·        onderhoud van de kamer
·        maaltijden en drank bij de maaltijd, koffie en water onbeperkt
·        standaard toiletartikelen
·        koelkast, kabelaansluiting en tv op kamer
·        paramedische verstrekkingen (bij opname onder RVT erkenning)
 
   Niet inbegrepen in dagprijs:
·        kapperskosten, pedicure, manicure, esthetische verzorging
·        aansluitings- en abonnementskosten en kosten individueel gebruik van telefoon en internet
·        consulten geneesheren
·        vervoerskosten, hospitalisatiekosten
·        was persoonlijk linnen
·        bijvoedingen, sondevoeding (het surplus op de gebruikelijke voedingskost)
·        medicatie, incl. verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door RIZIV-forfaits
·        paramedische verstrekkingen (bij opname onder ROB erkenning)
 
 
 
Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België